Bildiri Gönderimi
Powerpoint Sunum Zemini
1. GENEL

2. YAZIM KURALLARI

2.1 Bildiri Özeti Formatı

2.2 Genel Metin Akışı

Bildiride Özet (200 sözcüğü geçmeyen), Giriş, Sonuç, Kaynaklar, Kısa Özgeçmiş kısımları olmalıdır. Metindeki konuların numaralandırılması yazarın tercihine bırakılmıştır. Özetin İngilizcesi de olacaktır.

Başlıktan sonra 2 satır boşluk (başlık puntosu büyüklüğünde 2 enter) bırakılarak 3. satırdan yazarın Adı SOYADI yazılmalıdır. Birden fazla yazarı olan bildirilerde yazar adları alt alta yazılmalıdır. Yazar adından sonra 5 satır boşluk bırakılarak 6. satırdan ÖZET’e başlanmalıdır. Ana konu başlıkları (Sonuç, Kaynaklar, Kısa Özgeçmiş dahil olmak üzere) metinden 4 satır boşluk bırakılarak 5. satırdan, diğer alt başlıklar ile metin arasında 2 satır boşluk bırakılarak 3. satırdan yazılmaya başlanmalıdır.

Şekil, tablo, grafik, resim ve formüllerin yerleşimi bildiri metin akışına uygun olarak metin içinde olmalı ve refere edilmelidir. Son kısımda ek olarak verilmemelidir.

2.3 Kullanılacak Sayfa ve Kenar Boşlukları

Bildiri metni A4 normunda (210x297mm) kağıda, üstten 30 mm, alttan 30 mm, sağ ve sol yandan 25 mm boşluk bırakılarak yazılmaya başlanmalıdır.

2.4 Başlık ve Metin Biçimlendirilmesi

2.5. Şekil, Resim, Tablo, Formül ve Grafiklerin Düzenlenmesi

Bildiri metni içinde kullanılan şekiller mümkün olduğunca bilgisayar ortamında oluşturulmalı (uygun çizim programı ile çizildikten veya scannerden tarandıktan sonra) metnin içine eklenmelidir.

Eğer şekiller bilgisayar ortamında oluşturulamıyorsa, A4 normunda aydıngere teknik resim kurallarına uygun çizilmeli veya mevcut bir şeklin kullanılması söz konusu ise çok net fotokopisi çekilerek gönderilmelidir.

Metinden ayrı olarak gönderilen şekillerin, numaraları, açıklamaları gönderildikleri kağıt üzerine ve metnin içinde yerleştirileceği yere kurşun kalemle işlenmelidir.

Şekil, resim ve tabloların içeriğini oluşturan metinlerin yazım dili bildiri yazım dili ile aynı olmalıdır.

Karmaşık formüllerin yazımında mutlaka “Equation Editor” kullanılmalı formül numarası parantez içinde ve sağdan tab verilerek hepsi aynı hizada yazılmalıdır.

2.6. Kaynaklar ve Özgeçmiş Bölümünün Düzenlenmesi

 Kaynaklar metin içinde dipnot olarak değil, Kaynaklar başlığı altında verilmelidir. Kaynakların yazım biçimi kaynağın türüne göre aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

Kitaplar için
[Ref.No] SOYADI, Adının baş harfi., ”Kitabın Adı”, Yayınevi, Yayın yılı

Dergiler için
[Ref.No] Makale yazarının SOYADI, Adının baş harfi., Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt No, Sayı No, Say. No, Yayın Yılı

Bildiri yazar-yazarlarının kısa özgeçmiş-özgeçmişleri ekte verilen bildiri örneğinde görülen biçimde metin sonunda yer almalıdır.  

TÜYAK 2017 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU ETİK KURALLARI

Bildiri özetleri www.tuyak2017.com adresindeki abstractagent aracılığıyla internet üzerinden gönderilecektir.

Gönderim esnasında teknik destek ve sorularınız için "ETIX EVENTS" ile (+90 216) 360 59 33 numaralı telefondan veya hazale@etix.com.tr e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz. 

Bildiriler sadece toplantı web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Faks veya posta ile gelen bildiriler kabul edilmeyecektir. Yazarlar bildiri özetlerini gönderirken sistem üzerinden otomatik olarak yönlendirileceklerdir. 

 

Copyright © 2017 TÜYAK. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale